vietnam-china-nguyen-phu-trong-xi-jinping-november-2017